O nás‎ > ‎

Symbolika Pavoučka

Dle staré indiánské lakotské legendy 1) v dávných dobách seděl starý muž na vysoké hoře a rozjímal. Tu se mu v podobě pavouka zjevil Iktomi, velký kouzelník a učitel moudrosti. Iktomi hovořil posvátným jazykem, kterému dovedl porozumět už jen starý muž. Jak  Iktomi hovořil, vzal vrbovou obruč zdobenou peříčky a začal splétat pavučinu. Vyprávěl o kruhu života 2), o tom, jak začínáme náš život jako nemluvňata odkázaná na pomoc druhých, přicházíme do dětství a potom do světa dospělých. Nakonec přichází stáří, kde o nás musí být pečováno jako na počátku naší pouti. Kruh se uzavírá. Iktomi řekl: „ V každém období lidského života působí na člověka mnoho sil, jak špatných, tak dobrých. Dobré síly pak působí v souladu s harmonií přírody a Velkým Duchem.  Iktomi pak podal vrbovou obruč s utkanou pavučinou starému muži a řekl: „ Pohleď, pavučina vyplňuje celý  kruh, ale zároveň je otvory otevřená do prostoru.  Budeš-li prosit Velkého Ducha, pavučina tě během noci ochrání  před před špatnými silami přicházejícími zvenčí. Ty se zachytí a zamotají v pavučině a paprsky ranního slunce, které na pavučinu dopadnou je spálí. Ty dobré však  propustí a ovlivní tvé myšlenky a skutky. Zároveň však pavučina během spánku zachytí tvé dobré sny a  vize a po peříčku na okraji obruče ti skanou rovnou do srdce. Ty špatné pavučina propustí ven do prostoru a již se nevrátí.  Pavučina ti pomůže dosáhnout tvých nejvyšších cílů a uchová tvé dobré nápady, sny a vize.“ Starý muž o svém vidění pověděl svému lidu a ještě dnes mnoho Lakotů používá chytač snů 3) jako pavučinu svého života. Visí nad postelí a prosívá sny a myšlenky. Ty dobré zachytí a nese životem. Ty špatné propustí a odstraní.

  1. Lakotové = nejvýznamnější ze sedmi siouxských kmenů Velkých prérií (Siouxové =„Národ sedmi ohnišť“)
  2. Cycles of life
  3. Dream catcher

Symbolika IKTOMI „Pavoučka“

  1. Kruh („kruh života“) značí, že v našem sdružení se společně setkávají všechny generace – děti, rodiče i prarodiče. Ačkoliv každý z nás je na jiném místě své životní pouti,  přesto vzájemně spolupracujeme podle svých sil a schopností.
  2. Pavučina značí síť dobrých  vztahů, které se s pomocí Velkého Ducha snažíme vytvářet mezi sebou i okolím.
  3. Pavouček uprostřed kruhu symbolizuje neustálé úsilí vždy znovu a znovu začínat  navzdory těžkostem, které nás v životě potkávají.
  4. Týpí značí rodinnou atmosféru a pohodu, která  vládne na našich akcích i táborech. Značí střechu, kam se můžeme ukrýt v době nepohody a načerpat novou sílu a radost.
Comments